Article thumbnail

Oftalmic market analysis in Asen and South Korea

By Siniša Malnar

Abstract

Tema ovog diplomskog rada je „Analiza tržišta oftalmika u državama ASEAN-a i Južne Koreje“. Osnovni zadatak diplomskog rada bio je istražiti tržište oftalmika u državama ASEAN-a i Južne Koreje i procijeniti koliko su ta tržišta atraktivna za portfelj oftalmika koji nudi farmaceutska tvrtka Jadran Galenski Laboratorij iz Rijeke i s kojim želi nastupiti na spomenutim tržištima. U prvom dijelu diplomskog rada definiran je sam proces istraživanja tržišta i analizirana je farmaceutska industrija kao i Jadran Galenski Laboratorij i njegov portfelj lijekova za liječenje bolesti glaukoma i bolesti suhog oka. U drugom dijelu diplomskog rada prikupljeni su razni makroekonomski, mikroekonomski, demografski i geografski podaci za svaku promatranu državu ciljnog tržišta na temelju kojih se došlo do zaključka da se svojom atraktivnošću najviše ističu države Singapur, Vijetnam, Tajland, Malezija i Južna Koreja. Nakon toga, u istaknutim državama provela se analiza prodaje svih lijekova za liječenje bolesti glaukoma i bolesti suhog oka, a zatim i analiza prodaje pojedinih lijekova za liječenje bolesti glaukoma i suhog oka koje u svom portfelju ima Jadran Galenski Laboratorij i s kojim nastoji nastupiti na promatranom tržištu. Analizom prodaje došlo se do zaključka kako su posebno atraktivna tržišta Tajlanda, Malezije i Južne Koreje. U posljednjem dijelu diplomskog rada objedinjeni su svi prikupljeni podaci i prikazane su poslovne prilike i poslovne prijetnje s kojima bi se Jadran Galenski Laboratorij mogao susresti prilikom ulaska i nastupa na tržištu oftalmika u državama ASEAN-a i Južne Koreje. Također dan je i zaključak da su tržišta oftalmika u državama ASEAN-a i Južne Koreje izrazito atraktivna za portfelj oftalmika Jadran Galenskog Laboratorija . Svojom atraktivnošću za portfelj oftalmika Jadran Galenskog Laboratorija posebno su se istaknula tržišta Tajlanda, Malezije i Južne Koreje zbog svog brzog gospodarskog rasta, zdravstvene infrastrukture, sve veće pojavnosti bolesti glaukoma i suhog oka, kao i obujma i rasta prodaje lijekova za liječenje bolesti glaukoma i suhog oka

Topics: istraživanje tržišta, oftalmici, portfelj oftalmika JGL-a, ASEAN, Južna Koreja, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija., SOCIAL SCIENCES. Economics.
Publisher: University of Rijeka. Faculty of Economics.
Year: 2016
OAI identifier: oai:repository.efri.uniri.hr:efri_310
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repository.efri.uniri.... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repository.efri.uniri.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.