Location of Repository

Recreation centre - II, Low Tatras – Tále

By Lukáš Bílek

Abstract

Import 04/02/2014Diplomová práce se zabývá zpracování studie sportovně-rekreačního střediska v oblasti Nízké Tatry - Tále. Hlavním prvkem je vytvoření biotopu, který vznikne v místě původního koupaliště. Návrh dále obsahuje vytvoření doprovodných staveb koupaliště, polyfunkčního a parkovacího objektu. Podstatou návrhu je vybudování rekreačního areálu, který bude přístupný pro ubytované hotelové hosty, tak i širokou veřejnost všech věkových kategorií. Jedním z cílů je vytvoření co nejvíce funkcí areálu, které přitáhnou turisty ze širokého okolí.The main object of this diploma thesis is to make a study of sports and recreational center in the area of Low Tatras – Tále. The main element is to create a habitat in the place of the original swimming pool. Proposal also includes a creation of supporting buildings such as swimming pool and multifunctional and parking area. The essence of the proposal is to build a recreational area available for hotel guests but also for general public of all ages. One of the goals is to create a center that will attract tourist from far away.Prezenční222 - Katedra městského inženýrstvívelmi dobř

Topics: biotop, rekreace, koupaliště, areál, stezky, habitat, recreation, swimming pool, resort, trails, develop
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101626
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.