Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Evaluation of Methods for the Estimation of Compatibility of Hazardous Materials

By Pavel Bříza

Abstract

Import 04/02/2014Bakalářská práce se zabývá hodnocením metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek, pro potřeby jejich skladování ve velkém množství. V úvodu je popsán současný stav legislativy v České republice. V následujících kapitolách jsou popsány dostupné metody a uvedena data potřebná pro provedení binárního pro odhadu snášenlivosti nebezpečných látek. Pro přehlednost výstupu je u vybraných metod uvedena tabulka kompatibility a algoritmus. V závěru je provedeno doporučení vybraných metod pro potřeby bezpečnostního plánováni a účely zásahu HZS ČR.This thesis deals with the evaluation of methods for estimating the compatibility of hazardous substances for the purpose of storage in large quantities. The introduction describes the current state of legislation in Czech Republic. The following parts describe the avaible methods and provide data needed to perform a binary compatibility for estimation of hazardous substances. For clarity, the output is a table of selected methods and compatibility algorithm. In conclusion the recommendations of selected methods for the purpose of emergency planning and for purposes action of HZS ČR.Prezenční050 - Katedra ochrany obyvatelstvavelmi dobř

Topics: nebezpečné látky, snášenlivost, kompatibilita, skladování, CLP, Hatayama, hazardous substances, tolerance, compatibility, storage, CLP, Hatayama
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101445
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.