Article thumbnail

Zastosowanie prasy Marshalla CBR do badania wytrzymałości na zginanie

By Mirosław. Rzyczniak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [717].W artykule opisano stanowisko oraz metodę badań wytrzymałości na zginanie stwardniałych zapraw cementowych i skał z zastosowaniem prasy PM-CBR wyposażonej w układ obciążający. Opisano metodę rejestrowania i prezentowania wyników badań. Zamieszczono wykres badania wytrzymałości na zginanie, tabelę z punktami pomiarowymi i wyniki obliczeń.In the article, there is described the position and the method of testing the resistance to curving the hardened cement mortars and rocks with the application of the PM-CBR press equipped with the burdening arrangement. There is a description of recording and presenting the results of the examination. Moreover, there was applied a graph of the resistance to curving, a table with test points and the results of the calculations.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: właściwości mechaniczne, wytrzymałość na zginanie, zaprawy cementowe, prasa Marshalla CBR. KEYWORDS: mechanical properties, resistance to curving, cement mortars, Marshall CBR press

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2014318008
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.