Article thumbnail

Integracja sensorów analogowych w systemie monitoringu wizyjnego Integration of analog sensors within visual surveillance systems

By Andrzej Głowacz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [65].Niniejszy artykuł poświęcony jest integracji czujników analogowych w obrębie systemów monitoringu. Do realizacji tego celu opracowano układ służący do pomiaru wielkości fizycznych oraz aplikację operatora systemu wraz z usługą sieciową działającą po stronie serwera. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu sensory analogowe mogą być podłączane bezpośrednio do kamer sieciowych, co pozwala na rozszerzenie istniejących instalacji monitoringu. Zaprezentowane podejście pozwala na efektywne przetwarzanie danych pomiarowych przy jednoczesnym zapewnieniu niskich kosztów wdrożenia kompletnego systemu wizyjno-pomiarowego.This paper addresses an issue of integration of analog sensors within modern visual surveillance systems that include network cameras. In order to achieve such integration, a dedicated adapter for quantity measurements, an operator application and a corresponding network service have been developed. In presented approach analog sensors can be connected through the adapter to network camera, what allows for convenient extension of existing surveillance installations. The complete solution clears the way for effective measurements processing and low-cost implementation of the whole system.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: sensory analogowe, kamery IP, systemy monitoringu wizyjnego. KEYWORDS: analog sensors, IP cameras, video surveillance systems

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013320045
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.