Article thumbnail

Prediction of elastic properties of polyurethane-infiltrated carbon foams Numeryczne oszacowanie własności sprężystych kompozytowych pian węglowo-poliuretanowych /

By Małgorzata Beata. Janus-Michalska

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [101].Artykuł przedstawia zastosowanie podejścia mikromechanicznego do oszacowania własności sprężystych kompozyto¬wych pian poliuretanowo-węglowych. Analiza ośrodka sprężystego jest oparta na podejściu mikromechanicznym, które prowadzi do określenia własności sprężystych kontinuum, jakim jest materiał kompozytowy na podstawie reprezentatywnej komórki. Kształt szkieletu komórki jest oparty na czworościanie z wyciętymi sferami wypełnionymi innym ma¬teriałem. Obliczenia są przeprowadzone programem ABAQUS metodą elementów skończonych. Porównanie wyników numerycznych i eksperymentalnych dla wybranych gęstości pian wskazuje na dużą zgodność przewidywań teoretycz-nych z eksperymentem. Przedstawiona metoda może być użyta do projektowania pian kompozytowych o z góry zadanych własnościach sprężystych.This paper presents micromechanical approach to assessment of elastic properties of composite polyurethane-carbon foams. Analysis is based on specific choice of RVE combined with micro-macro transition. It leads to evaluation of strength and elastic constants of a composite. Foam behaviour is investigated numerically. Solid skeleton part shape is based on the tetrahedron cut out with spheres. 3D unit cell model is FE discetized. Calculations are performed for foams of selected densities using ABAQUS system. The comparison shows good agreement between the theoretical approach and experimental data. The presented method may be applied to design novel materials such as graphitized foam and nano composites and tailoring these materials for desired elastic properties.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie mikromechaniczne, własności sprężyste, poliuretanowo-węglowe piany kompozytowe. KEYWORDS: composites, micromechanics, mechanical properties, polyurethane-infiltrated carbon foams

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013312048
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.