Article thumbnail

КОНЦЕПТ "ПОСТІСТОРІЯ" В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

By Микола Григорович Тур

Abstract

У статті на тлі експлікації специфіки постмодерністської культури філософування аналізується концепт "постісторія". Оскільки постмодернізм ставить на меті розхитування та підрив європейської метафізичної традиції, яка ґрунтується на методології логоцентризму, тому необхідними передумовами сприйняття людської історії є мультиперспективізм, часта зміна ракурсів дослідження та оцінки суспільного процесу, принцип вичерпаності старого і невизначеності нового.В статье на фоне экспликации постмодернистской культуры философствования анализируется концет «постистория». Посколькуу постмодернизм ставит цель расшатывание и подрыв европейской метафизической традиции, которая основывается на методологии логоцентризма, поэтому необходимыми предпосылками восприятия человеческой истории стают мильтиперспективизм, частая смена ракурсов исследования и оценок общественного прогресса, принцип исчерпанности старого и неопределенности нового

Topics: Збірники наукових праць
Publisher: Черкаси
Year: 2013
OAI identifier: oai:elibrary.kubg.edu.ua:3157

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles