Collection of alarm and diagnostic information

Abstract

Työssä haetaan ratkaisua sopivan monitorointiohjelman etsimiseen, joka täyttää asetetut vaatimukset. Vaatimuksena on, että ohjelma pystyy kommunikoimaan REST, FTP, GRPC ja IPC kanssa. FTP kommunikoinnilla tarkoitetaan tiedonsiirtoa hakemistoon, josta kolmas osapuoli siirtää sen kohdekoneelle, missä toinen monitorointiohjelma vastaanottaa sen. Työssä tutkitaan myös oman monitorointiohjelman toteutukseen tarvittavia komponentteja, suunnittelua ja toteutusta. Sekä kuinka sellainen tehdään alustavasti ja mitä se tarvitsee, että oma toteutus voidaan tehdä. Työssä ei niinkään tutkita nopeinta monitorointiohjelmaa, vaan ohjelmaa joka soveltuu parhaiten yrityksen käyttöön. Monitorointi kustannukset eivät myöskään saa karata kovin korkeiksi

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.