Suunnittelutyökalut arkkitehtuurikasvatuksen välineenä

Abstract

Uudet tietomallipohjaiset suunnittelutyökalut on otettu yleisesti osaksi suunnitteluprosessia. Seurauksena suunnittelun aikana kerätyn ja luodun tiedon määrä on kasvanut, ja sen hallinta parantunut. Suunnittelutyö on muuttunut korostetusti eri suunnittelijoiden yhteistyöksi, jossa tietoa siirretään ja jaetaan. Työkaluina tiedonsiirto ja tietomalli yhdessä oikein käytettynä mahdollistavat suunnitelman tarkastelun halutussa muodossa, missä suunnitteluvaiheessa tahansa. Tietomalli sisältää suunnitteluvaiheen mallin, ja siitä on generoitavissa keskenään ristiriidattomat dokumentit. Tiedonsiirto jättää jälkeensä automaattisesti kunkin suunnitteluvaiheen tietomallit. Tiedonsiirto suunnitteluohjelmistojen kesken vastaa ihmisten välistä kommunikaatiota. Sillä on lähettävä ja vastaanottava osapuoli ja sillä on mahdollisuus epäonnistua. Kommunikaatiota jossa varmistetaan viestin perillemeno kutsutaan opettamiseksi tai kasvattamiseksi. Tässä yhteydessä arkkitehtuurikasvatus kattaa sekä ammattilaiset että maallikot. Tämä kirja tarkastelee kuinka kommunikaatio teoriassa toimii, mitä se tarkoittaa ja näyttää esimerkin mitä se voi olla. /Kir1

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.