ÖLÜM GERÇEKLİĞİNDE KAYBOLAN BİREY

Abstract

UBDP Türkçe A Dersi kapsamında, uzun tez olarak hazırlanan bu çalışmada, Erhan Bener’in “Kedi ve Ölüm” adlı yapıtında, ölüm gerçekliğinin etkisiyle ruhsal karmaşa içine düşen bireyin, yaşamına dair sağlamalarda bulunması konusu incelenmiştir. Çalışmada, yaşamın sağlaması yapılması konusunun işlenmesinde, odak figürün eğitim ve kariyer yaşamına dair yaptığı sağlamalar, aşk yaşamına dair yaptığı sağlamalar, evlilik ve aile yaşamına dair yaptığı sağlamalar esas alınmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde, ölüm, yaşam, sağlama kavramları üzerinde durulmuş ve ölüm gerçekliği ile karşılaşan bireyin yaşamın sağlamasını yapması izleği çerçevesinde yapıtın genel kurgusuna değinilmiştir. Gelişme bölümünde odak figürün yaptığı sağlamalarda esas aldığı eğitim yaşamı ve kariyeri, aşk hayatı, evlilikleri ve aile yaşamı üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümünde ise odak figürün ölüm-yaşam karşıtlığının etkisiyle girdiği sağlama süreci sonucunda düştüğü ruhsal karmaşa ve benliksel yıkım hali verilmiştir. Odak figür yaşam-ölüm karşıtlığı, yaşamın anlamı konularında bir iç çatışma ve öz değerlendirme haline girmiş, yaşamının sağlamasını yaparak öz benliği ile yüzleşmiştir. Bu sağlama, odak figürün tümüyle yaşamına ve kendisine dair değerlendirmelerde bulunmasına neden olmuş; geçmişi, seçimleri ve yaşadıkları ile yüzleşen odak figür, ölüm gerçekliğinin kaçınılmazlığı içinde kaybolmuştur

Similar works

Full text

thumbnail-image

TED Ankara College Foundation Schools

redirect
Last time updated on 27/04/2019

This paper was published in TED Ankara College Foundation Schools.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.