Article thumbnail

Pevnost v ohybu kovaných profilů ve srovnání s profily třískově obráběnými

By Pavel Švanda and Petr Svoboda

Abstract

Práce se zabývá zjišťováním vlivu tváření kováním na pevnost v ohybu takto vytvořených profilů. Profily byly připraveny z uhlíkové nástrojové oceli ČSN 19 312. Jako srovnávací vzorky byly použity vzorky vyrobené třískovým obráběním (broušením). Mikrostruktura vzorků byla zkoumána pomocí optické mikroskopie. Fraktografie byla provedena rastrovací elektronovou mikroskopií. Po strukturní a fraktografické stránce nevykazovaly vzorky výrazné rozdíly. Výsledky ukázaly, že v případě nedodržení technologické kázně při kování nedochází ke zvýšení pevnosti v ohybu pro připravené profily. Nicméně také nedochází k výraznějšímu snížení pevnosti v ohybu. V případě optimálně připravených vzorků je možné předpokládat mírné zvýšení pevnosti v ohybu.Paper is devoted to the influence of steel forming (free forging) to bending strength of steel section. Sections was made from carbon tool steel ČSN 19 312 (EU 1.2842, AISI O2). As reference was used samples made by chip cutting (grinding). Microstructure of samples was tested using light microscopy. Scanning electron microscopy vas used for fractography evaluation. Microstructure and fractography of all samples do not show any significant differences. Results of bending strength sow, that the mistakes in forging technology do not decrease bending strength of steel sections. Right forging processes do not significantly increase bending strength too. In case of right forged samples (products) is possible to assume slightly increasing of bending strength

Topics: kování, nástrojová ocel, tepelné zpracování, mez pevnosti v ohybu
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/54200
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/54... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.