Article thumbnail

Developing Guidelines for an Ideal Eco-label for Wood and Paper Products in the U.S.

By Hanna-Lotta Heikkonen

Abstract

The goal of this research was to produce guidelines for an eco-labeling program of wood and paper products in the U.S. market. The factors affecting consumers’ willingness to pay for eco-labeled wood and paper products were examined using a metaregression analysis. A systematic literature review was conducted to examine what are the preferable on-product label characteristics. Results show that consumers in North America are willing to pay less for eco-labeled wood and paper products than European consumers. Wooden and durable goods are able to capture larger price premiums compared to less durable wood/paper products. Consumers are willing to pay more for eco-labeled products where the labels provide more information to the consumers. Among demographic variables, age is shown to positively influence the amount consumers are willing to pay for eco-labeled wood and paper products. Among desirable label characteristics contact information of the labeling agency and information about the environmental effects of the product were found important in addition to information enabling product comparison. Environmental non-governmental organizations are perceived as the most credible labeling providers as shown in past studies.Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää suositukset puu- ja paperituotteiden ympäristömerkkijärjestelmälle Yhdysvaltain markkinoille. Metaregressio-analyysillä selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien maksuhalukkuuteen ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista. Kuluttajien suosimia ympäristömerkin ominaisuuksia kartoitettiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Tulokset osoittavat että yhdysvaltalaiset kuluttajat ovat halukkaita maksamaan vähemmän ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista kuin eurooppalaiset kuluttajat. Ympäristömerkityistä puisista ja käytössä kestävistä tuotteista ollaan valmiita maksamaan suurempi hintapreemio kuin ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista, joilla on lyhyt käyttöaika. Mitä enemmän tietoa ympäristömerkit antavat kuluttajalle, sitä suurempi on niistä saatava hintapreemio. Kuluttajan ominaisuuksiin liittyvistä muuttujista iän huomattiin olevan positiivisesti korreloitunut maksuhalukkuuden kanssa. Kuluttajat kokevat ympäristömerkin myöntäjän yhteystiedot ja tiedon tuotteen ympäristövaikutuksista tärkeinä osina tuotteeseen liitettyä ympäristömerkkiä. Kuluttajat arvostavat myös ympäristömerkkiä, joka mahdollistaa eri tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. Kirjallisuuden perusteella kuluttajat luottavat ympäristöjärjestöjen myöntämiin ympäristömerkkeihin enemmän kuin muiden tahojen myöntämiin merkkeihin

Topics: eco-labels, on-product eco-labels, willingness to pay, metaregression, ympäristömerkki, ympäristömerkin ominaisuudet, maksuhalukkuus, metaregressio, Skogsekonomi, Forest Economics, Metsäekonomia
Publisher: Helsingin yliopisto
Year: 2014
OAI identifier: oai:helda.helsinki.fi:10138/42458

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.