Natuurinclusieve producten : aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn met betrekking tot natuurinclusieve producten

Abstract

Producten afkomstig uit natuurinclusieve landbouw kunnen gerichter op de markt worden gezet als er meer bekend is over de vraagkant van de markt: waarin zit de aantrekkelijkheid van natuurinclusieve producten volgens consumenten? Hierover is gesproken met concepteigenaren en consumenten hebben hun mening gegeven met betrekking tot aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn. Belangrijke elementen van 'natuurinclusief' zoals landschap, biodiversiteit en weidevogels, vinden consumenten (ook) het meest van toepassing op natuurinclusieve producten. De aantrekkelijkheid van natuurinclusieve producten blijkt divers

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/31/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.