Duurzame Inzetbaarheid in de ogen van de werknemer en werkgever

Abstract

In welke mate komt het oordeel van de werkgever overeen met het oordeel van de werknemer over diens mate van DI. Volgens de Sociaal Economische Raad (2009) bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie elementen: vitaliteit, werkvermogen en “employability”. De oordelen van de werkgevers over DI vertonen significante overlap met de oordelen van de werknemers zelf. Echter, alleen het zelf-oordeel over het werkvermogen hangt samen met de oordelen van de werkgever. En er is een mogelijk vooroordeel zichtbaar voor leeftijd en voor geslacht (de laatste alleen voor employability). Het is belangrijk dat HR-managers zich hiervan bewust zijn opdat mogelijke discriminatie van oudere werknemers beperkt kan worde

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/31/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.