Open NETPOS nader belicht: Concept rapport

Abstract

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:<br/>In hoeverre valt ‘NETPOS’ onder de scope van de Wet openbaarheid van bestuur en moet ‘NETPOS’ als open data beschikbaar worden gesteld aan een ieder?<br/>Het rapport is ingegaan op het open data beleid van het ministerie van Infrastructuur en milieu, de Wet openbaarheid van bestuur, de Kadasterwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/31/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.