De ideologische dynamiek van het familiebedrijf : Een diagnostisch model voor langdurig familiaal ondernemerschap

Abstract

Ondernemen is laveren tussen opportunisme en beleid. Bij een familiebedrijf komt daar nog een dimensie bij: het familiale karakter. Dat karakter heeft vooral bij de meer volwassen familiebedrijven een verstrekkende betekenis voor de strategie en het concurrentievermogen op de lange termijn. De doorslaggevende succesfactor hiervoor vormt het vasthouden van het ondernemerschap. In dit artikel gaan we in op verschillende aspecten van het ondernemerschap binnen het familiebedrijf en bespreken we de randvoorwaarden voor het langdurig familiale ondernemerschap aan de hand van een theoretisch model. Met dit model worden de drie contrasterende ideologieën van ondernemerschap, management en paternalisme met elkaar in verband gebracht. Dit model kan als grondslag dienen voor een doorlopende dialoog tussen management en familie gericht op het stimuleren van ondernemerschap binnen de familie

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/31/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.