Privaatrechtelijke zorgplichten en Europese maximumharmonisatie

Abstract

Mag de burgerlijke rechter bij de beoordeling van een vordering tot schadevergoeding een zorgplicht hanteren die strikter is dan de toepasselijke Europese regels gericht op maximumharmonisatie

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/30/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.