[Ary Jansz. de Wit?]: Egt Verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, etc. (1783)

Abstract

Egt Verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, gevoerd geweest by stuurman Cornelis Struys; ter Yslandsche vischvangst van Vlaardingen vertrokken den 23 april 1782. Behelzende: Derzelver menigvuldige Rampen, Wederwaardigheden, Schipbreuk en Doodsgevaar. – Overwinteren in Ysland. – Levenswyze geduurende de strenge koude. – Behandeling der bewooners, en gelukkige redding en terugkomst in het Vaderland, in de maand September 1783. Te Vlaardingen, By K: Nykerk, 1783. En verder te bekomen: Te Rotterdam, by J. Krap; Amst. H. Keyzer; ’s Hage van Drecht; Leiden Honkoop; Dordt Streccius; Schiedam Poolman; Maassluis van der Burg; en voorts alomme

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/30/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.