Archeologisch onderzoek Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar, Bureauonderzoek

Abstract

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied is gelegen op een strandwal, die vanaf het Neolithicum bewoonbaar was. Er kunnen archeologische resten verwacht worden die dateren vanaf het Neolithicum. De verwachting is echter dat ondieper gelegen resten grotendeels verstoord zullen zijn door uitgebreide aanleg van park en (moes)tuinen vanaf de 17e eeuw

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image
  Last time updated on 3/30/2019

  This paper was published in NARCIS .

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.