Erosieonderzoek op de wierde Schouwen, gemeente De Marne: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 25

Abstract

Doel van het project Topsites is om wettelijk beschermde archeologische monumenten te beschermen tegen sluipende degradatie. Het gros van het projectbudget wordt besteed aan fysieke beschermingsmaatregelen. Van sommige degradatieprocessen is echter nog te weinig bekend om noodzaak en urgentie van ingrijpen en maatregelen te kunnen bepalen. Het gaat dan met name om snelheid van degradatie en impact op de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de vindplaats. Dit zijn cruciale gegevens: de gevolgen van een bepaalde vorm van degradatie op een vindplaats is essentieel om de ernst ervan te kunnen inschatten

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/30/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.