Mitä töihin kuuluu? : Kysymys, joka sinunkin kannattaisi esittää jo tänään

Abstract

Työelämän jatkuva muutos laittaa suomalaisten työkyvyn koville. Fyysinen ja psyykkinen oireilu kulkevat yhä useammin käsi kädessä, sanoo TOIMIAn Työikäisten toimintakyky -ryhmän puheenjohtaja Ari Kaukiainen. Artikkeli on Fysioterapia-lehden toimintakykyä käsittelevän juttusarjan viides osa. Sarja tehdään yhteistyössä THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa

Similar works

This paper was published in Julkari.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.