Els ateneus, universitat popular

Abstract

Explicaré des d’aquesta tribuna que em dona l’Espai Despuig el que representen els ateneus i el moviment associatiu en el món de la instrucció de la societat i el que s’ha anomenat metafòricament “universitat popular”. Detallaré també, a tall d’exemple, l’evolució d’un ateneu de referència, el Centre de Lectura de Reus, per fer-ne un paral·lelisme amb l’evolució del país

Similar works

This paper was published in Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.