Słowo Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1963, R.15, nr 179

Abstract

Zm. podtyt. od czerwca 1975 : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od nr 24 (1990) : pismo codzienne, od 1992 : wydanie kieleckie, od nru 136 (1997) brak. Zm. red. nacz. od grudnia 1950 / Józef Zbrzyski, od stycznia 1952 / Tadeusz Bartosz, od września 1952 / Wincenty Kraśko, od maja 1954 / Zbigniew Kwiatkowski, od listopada 1955 / Władysław Ślęzak, od września 1957 / Mieczysław Róg-Świostek, od maja 1958 / Ireneusz Jelonek, od 1965 / Marian Skarbek, od 1986 / Bronisław Zapała, od maja 1990 / Jadwiga Karolczak, od 1991 / Krzysztof Falkiewicz, od nru 270 (1999) / Bogdan Białek. Zm. wydaw. od lutego 1957 : Wydaw. Prasowe "Słowo Ludu", od września 1967 : Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", od 1974 : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch",od czerwca 1990 : Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Słowo", od lutego 1991 : Exbud-13 Wydaw. Sp. z o.o., od nru 238 (1999) : Słowo Media sp. z o.o. Zm. formatu od 1990 na 36 cm. Od 31 października 1959 raz w tygodniu ukazuje się Słowo Ludu : magazyn.W okresie od października 2005 do maja 2006 ukazywało się pod tyt. Słowo : gazeta codzienna

Similar works

Full text

thumbnail-image

Świętokrzyska Digital Library

redirect
Last time updated on 06/03/2019

This paper was published in Świętokrzyska Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.