Pla de detall de la intervenció de la Sra. Mercè Sala i del Sr. Miquel Roca en la taula de ponents per la conferència "Formació contínua al servei de la societat"

Abstract

Abstract is not available.

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 24/02/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.