L’emissió de la moneda local d’Hostalric durant la Guerra civil (1936-1939)

Abstract

La present nota fa referència a la recerca mes acurada feta en l’Arxiu Hostalriqueny. Sobre l’emissió de paper moneda, que va fer l’ajuntament d’Hostalric, durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). On es ressegueix tot el fons existentsobre aquest període. L’únic moment en que les poblacions catalanes en llarg de la seva història van tenir la possibilitat d’emetre bitllets de curs legal i recolzats per diners de curs vigent de la Generalitat o del Govern legal de la República Espanyola. Això va ser possible segons l’acord del 9 d’octubre del 1936 del Parlament de Catalunya. Un dels seus punts proposava que els municipis s’organitzessin econòmicament. Ja que la guerra que havia començat el juny d’aquell mateix any, després d’un alçament militar, feia que la Generalitat destinés els seus principals recursos per fer front a la guerra

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Full text is not available
oaioai:raco.cat:article/3...Last time updated on 2/14/2019

This paper was published in Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.