უხადადან ოდერამდე

Abstract

წიგნში მოთხრობილია მეორე მსოფლიო ომში გერმანელი ფაშისტების წინააღმდეგ საბჭოთა ხალხის და მათ შორის ცნობილი ქართველი მზვერავის თავდადებული ბრძოლის შესახებ. რომანში ასახული მოვლენები ეყრდნობა რეალურ ფაქტებ

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image

  Digital repository of National Parliamentary Library of Georgia

  redirect
  Last time updated on 13/02/2019

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.