Recursos formativos

Abstract

Els projectes de cooperació que es dediquen al desenvolupament humà estan demostrant cada vegada més la seva efectivitat. Perquè es puguin realitzar projectes que de veritat vagin encaminats al desenvolupament humà de les persones, és necessari que els professionals que participen disposin d'una sèrie de coneixements i habilitats i comparteixin uns determinats valors. S'ha incrementat també l'exigència d'aquests projectes quant a les aportacions tecnològiques i a les intervencions en àrees vinculades amb l'enginyeria i les infraestructures. Les persones que participen en projectes de cooperació per al desenvolupament han de tenir un elevat compromís ètic i social, a més d'un alt grau de professionalitat per a executar-los. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) oferixen sengles cursos especialitzats amb l'objectiu de formar aquests professionals

Similar works

Full text

thumbnail-image

Secretaría de Estado de Cultura

Full text is not available
oai:hispana.mcu.es:277102Last time updated on 2/5/2019

This paper was published in Secretaría de Estado de Cultura.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.