წინაპართა ხსოვნა

Abstract

ფოტო გადაღებულია ქუთაისის (ზედა) წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში პანაშვიდის დროს.რიტა წაქაძე – ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital repository of National Parliamentary Library of Georgia

Full text is not available
oaioai:dspace.nplg.gov.ge...Last time updated on 2/1/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.