Article thumbnail

Issues of Spatial Economic Allocation of the Entrepreneurial Activities in Latvia

By Tatjana Štaube

Abstract

Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu, 42 attēlus, 22 tabulas, 12 formulas un 4 pielikumus (tai skaitā 22 attēli un 5 tabulas), kopā 191 lappuse, ieskaitot pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 246 nosaukumi. Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā

Topics: Baltic Sea Region, commercial real estate, industrial business in Latvia, real estate location, spatial economy
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:16879
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.