oaioai:ub.rug.nl:dbi/52a58870ed6c6

‘Folder voor de diabetische voet’ : De ontwikkeling van een folder voor patiënten met een diabetische voet aan het Universitair Medisch Centrum Groningen

Abstract

Doelstelling Het doel van dit onderzoek is om een folder te ontwikkelen voor patiënten met een diabetische voet aan het UMCG. De folder heeft vier doelen. Het eerste doel is het informeren van patiënten met een diabetische voet over de aandoening en behandeling. Het tweede doel is om de doelgroep te overtuigen van het belang van therapie, om verergering van de ziektebeelden te voorkomen. Het derde doel is om de patiënten te instrueren over het toepassen van zelfzorg, om hen hiertoe in staat te stellen. Het vierde en laatste doel is om de patiënten te informeren over praktische zaken, door hen te wijzen op de hulplijnen waarvan zij gebruik kunnen maken. Methode: Het onderzoeksverslag is voorzien van een literatuurbespreking, analyse, discussie en conclusie. Het ging hier om een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek had namelijk een inductief karakter, wat inhoudt dat er vanuit de data werd gewerkt. Het onderzoek richtte zich op een vrij kleine dataset, welke intensief werd bestudeerd. Er was dus sprake van casestudies en niet van statistisch onderzoek. Het onderzoeksmateriaal werd geanalyseerd aan de hand van het IMBP. Het doel was daarbij om een beschrijving te geven van de factoren die invloed hebben op hoe de doelgroep effectief kan worden geïnformeerd, overtuigd en geïnstrueerd. Resultaten: Op basis van dit onderzoek wordt geadviseerd om bij het ontwikkelen van een folder voor patiënten met een diabetische voet deze onder te verdelen in drie delen, te weten: 1. Patiënten met een diabetische voet informeren over de aandoening en behandeling. 2. 2.1 De doelgroep overtuigen van het belang van therapie, om verergering van de ziektebeelden te voorkomen. -Hierbij is het goed om aandacht te besteden aan de controle van de conditie van de voet, zodat er direct kan worden gereageerd bij problemen en de voet kan worden verzorgd. 2.2 De patiënten instrueren over het toepassen van zelfzorg, om hen hiertoe in staat te stellen. 3.Patiënten informeren over praktische zaken, door hen te wijzen op de hulplijnen waarvan zij gebruik kunnen maken. Daarbij wordt aangeraden om gebruik te maken van eenvoudig taalgebruik. Conclusie: Er is aan de hand van de onderzoeksresultaten een conceptversie van de folder ontwikkeld en hiermee is onderzocht of de doelgroep effectief werd geïnformeerd, overtuigd en geïnstrueerd. Uit het onderzoek bleek dat dit het geval was. Vervolgens is de uiteindelijke versie van de folder ontwikkeld.

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image

  University of Groningen Digital Archive

  Provided original full text link
  oaioai:ub.rug.nl:dbi/52a58870ed6c6Last time updated on 12/12/2013

  This paper was published in University of Groningen Digital Archive.

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.