oaioai:pure.rug.nl:publications/cb2cdb3c-0d99-4a15-8c63-e2f8917d35e2

Sports sponsorship effectiveness:investigating awareness, sponsor equity and efficiency

Abstract

Een sporter en een commerciële organisatie hebben diverse eigenschappen gemeen: dynamiek, resultaatgerichtheid en het doel om zo efficiënt en effectief mogelijk te presteren. Het komt dan ook steeds vaker voor dat een bedrijf investeert in de associatie met een bekend en geliefd sportobject, zoals een individuele sporter, een sportclub of een evenement. Dit type overeenkomsten valt onder de noemer sportsponsoring. Sportsponsoring is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk marketinginstrument wat steeds professioneler wordt aangepakt. Met de aanzienlijke investeringen die nodig zijn om een officiële sponsor te worden en zeker in de huidige economische situatie, wordt het voor sponsormanagers steeds belangrijker om de effectiviteit van hun projecten aan te tonen. De effectiviteit van sportsponsoring is dus een interessant en relevant vraagstuk, zowel voor academici als in de praktijk. Het proefschrift bevat verschillende studies naar de effecten van sportsponsoring, onderzocht vanuit het perspectief van de sponsor. De dissertatie bestaat uit een literatuuroverzicht en drie kwantitatieve studies. De literatuurstudie leidt tot een conceptueel model waarin een overzicht wordt gegeven van de mogelijke uitkomsten van sportsponsoring en de factoren die een rol spelen in het bereiken van deze uitkomsten. Vervolgens worden in de empirische hoofdstukken diverse onderdelen uit het conceptueel model nader uitgewerkt en onderzocht: de dissertatie omvat een studie naar de ontwikkeling van sponsorbekendheid in de tijd, een vergelijkend onderzoek naar de effecten van sponsoring in diverse landen en een benchmark van de relatieve efficiëntie van Nederlandse sponsorships.

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Groningen Digital Archive

Provided original full text link
oaioai:pure.rug.nl:publications/cb2cdb3c-0d99-4a15-8c63-e2f8917d35e2Last time updated on 12/12/2013

This paper was published in University of Groningen Digital Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.