research

Розробка методу оцінювання електричних властивостей м´язів

Abstract

Онищук В.А. Розробка методу оцінювання електричних властивостей м´язів. – Рукопис. Кваліфікаційна робота магістра, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Кваліфікаційну роботу магістра присвячено розробці методу оцінювання електричних властивостей біологічних об´єктів, зокрема м’язів. В роботі запропонований метод, який називається методом різночасного врівноваження потужності. Розроблена структурна схема для реалізації даного методу. Проведені експериментальні кількісні дослідження електричних властивостей біологічної тканини, що виявляються при діях на біологічну тканину і коротких замиканнях її на проміжках між впливом. Розглянуті перехідні процеси зміни спаду напруги на біологічній тканині при різних значеннях електричної потужності з метою визначення значення, при якому результати найбільш інформативні. Ключові слова: біологічна тканина, потужність, електричні властивості, перехідні процеси, детектор, розсіювана потужність, локальна зона, електрод, коротке замикання

Similar works

Full text

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical UniversityProvided a free PDF (195.62 KB)

lib/26687oai:elartu.tntu.edu.ua:lib/26687
Last time updated on January 17, 2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.