Article thumbnail

Протидія витоку інформації з обмеженим доступом лініями електроживлення

By Є.А. Дзюба

Abstract

Об’єкт дослідження: витік інформації з обмеженим доступом лініями електроживлення. Мета дипломної роботи:підвищення ефективності захисту інформації від витоку лініями електроживлення. У дипломній роботіпроведено аналіз технічних каналів витоку інформації, проаналізованопобудову систем електроживлення та можливі шляхи витоку інформації лініями електроживлення. У спеціальній частині проаналізовано процес фільтрації небезпечних сигналів в мережах електроживлення, обґрунтовано критерії вибору структури протизавадних мережевих фільтрів, запропонованопроектування протизавадного мережевого фільтру. В економічному розділі виконано розрахунок капітальних та експлуатаційних витрат, визначена величина збитків та термін окупності впроваджених засобів та заходів захисту інформації від витоку інформації лініями електроживлення. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні критеріїв структури фільтрів та узагальненому підході до алгоритму їх проектування. Практичне значення полягає в розробці рекомендацій щодо проектування мережевихпротизавадних фільтрів

Topics: витік інформації технічними каналами, електричний канал, методи та засоби захисту, фільтрація, протизавадні фільтри
Year: 2018
OAI identifier: oai:ir.nmu.org.ua:123456789/151294
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://ir.nmu.org.ua/handle/12... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.