Article thumbnail

Tarvikevaraston resurssihankinnan automatisointi JokiLaakerin SMARTTI-järjestelmällä

By Arto Katila

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ja kuinka kannattavaa on siirtää terätyökalujen tilaukset JokiLaakerin SmarttiPlus-järjestelmään, kun kyseessä on vain noin kymmenen henkeä työllistävä yritys. Kohdeyritykseksi valikoitui Pirkanmaalla Sastamalassa sijaitseva Koneistustyö Heikkilä Oy. Valintaan vaikuttivat yrityksen kiinnostus vastaavaan järjestelmään sekä opinnäytetyön tekijän työkokemus kyseisessä yrityksessä. Kaikki aikaisemmat järjestelmät on pystytetty huomattavasti isompiin yrityksiin, joten haluttiin tietää, kuinka kannattavaa sitä on markkinoida pienemmille yrityksille. Tavoitteena oli selvittää, mistä yrityksen terätilausten kustannukset muodostuvat, kuinka suuria ne ovat ja mitä muita etuja järjestelmällä saavutettaisiin. Koska opinnäytetyön tekijä aloitti JokiLaakerilla vastavuoden alussa, piti järjestelmän toiminta ensin opetella. Järjestelmän toteuttaminen Koneistustyö Heikkilään olikin sitten jo huomattavasti hel-pompaa, koska opinnäytetyöntekijä oli työskennellyt Heikkilässä vuosia ja tunsin toimintatavat. Opinnäytetyön tuloksena syntyi laskelma, jolla voidaan osoittaa SmarttiPlus-järjestelmän kannattavuus jo pienemmän yrityksen kokoluokassa.The purpose of this thesis was to find out, how profitable it is to start using the Joki-Laakeri SmarttiPlus-system, in a company employing only about ten persons. The system has previously been set up only in considerably larger companies. Koneistustyö Heikkilä Oy, located in Pirkanmaa, Sastamala was examined in this study. The choice was influenced by the company's interest in a similar system as well as the author’s personal working history in that company. The goal was to find out what the company’s metal cutting tool orders include, what their total costs are, and what benefits could be achieved with the SmarttiPlus-system. Moreover the author had to learn how to operate the system first. Finaly, the system was implemented at Koneistustyö Heikkilä. The result of the thesis was a calculation that could be used to demonstrate the profita-bility of the SmarttiPlus-system in a smaller-size company

Topics: varastointi, varastot, tilaukset, työvälineet, fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical Engineering|, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/159479
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.