Article thumbnail

Relationship between Inflation and Central Bank´s Independence

By Michala Medunová

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá vztahem míry inflace a nezávislosti centrální banky. Práce začíná uvedením základních pojmů. Dále jsou popsány různé přístupy a metody měření nezávislosti centrální banky na základě rešerše vědeckých článků a poté na základě toho následuje návrh metodiky výpočtu nezávislosti centrální banky. Dále je zkoumán vztah míry inflace a nezávislosti centrální banky. Na závěr jsou výsledky porovnány.This thesis deals with relationship between inflation and central bank´s independence. Thesis begins with an introduction to the issue, when the basic concepts ase defined.Next there is description of methods of measurement independence of central bank and than followed by suggestion of methodology of measuring central bank´s independence.In conclusion, the results are compared.Ústav ekonomických vědStudentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem "Vztah míry inflace a nezávislosti centrální banky". Tato diplomová práce se zabývá vztahem míry inflace a nezávislosti centrální banky. Práce začíná uvedením základních pojmů. Dále jsou popsány různé přístupy a metody měření nezávislosti centrální banky na základě rešerše vědeckých článků a poté na základě toho následuje návrh metodiky výpočtu nezávislosti centrální banky. Dále je zkoumán vztah míry inflace a nezávislosti centrální banky. Na závěr jsou výsledky porovnány. V průběhu obhajoby zodpověděl student následující otázky položené komisí: 1) Shledáváte míru nezávislosti ČNB a příp. jiných centrálních bank jako adekvátní vzhledem k závěrům ve Vaší diplomové práci? 2) Navrhla byste nějaká opatření směřující ke zvýšení nebo snížení nezávislosti ČNB v porovnání s ostatními centrálními bankami? 3) Existují významné rozdíly ve fungování systémů centrálních bank v EU oproti USA

Topics: centrální banka, nezávislost centrální banky, inflace, central bank, independence of central bank, inflation
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/53647
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/53... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.