Article thumbnail

Care for patients with urinary incontinence on internal clinic

By Monika Míčková

Abstract

Předmětem mé bakalářské práce je zjistit možnosti a skutečnosti poskytované ošetřovatelské péče u pacientů s močovou inkontinencí používajících absorpční pomůcky a u pacientů s močovou inkontinencí s permanentním močovým katétrem. Posuzována jsou tři pracoviště interního charakteru v nemocnici krajského typu. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části zmiňuji anatomii a fyziologii močových cest, uvádím klasifikaci, příčiny, rizikové faktory, diagnostiku, léčbu a problematiku močové inkontinence. Dále uvádím také pomůcky vhodné pro pacienty s močovou inkontinencí a možnosti ošetřovatelské péče o pacienty s močovou inkontinencí. Na část teoretickou navazuje část praktická, která byla realizována metodou zúčastněného skrytého pozorování. Pozorována byla práce sester při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s močovou inkontinencí a také samotný pacient.The subject of my thesis is a investigation of possibilities and facts of nursing care for the patients with urinary incontinence who are using an absorbent aids and the patients with a permanent urinary catheter. Three internal wards are assessed in the regional hospital. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the anatomy and physiology of the urinary tract, classification, causes, risk factors, diagnosis and treatment of urinary incontinence. In the following the aids suitable for the patients with urinary incontinence and options of nursing care for the patients with urinary incontinence. The practical part was implemented by the participating hidden observation. The providing care for the patients by nurses and also the patient were observed.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. proč se domíváte, že inkontinence je nejdražším onemocněním? 2. Jak by jste využila výsledky Vašeho výzkumu na daných odděleních? 3. Domníváte se, že byly sestry se svou odvedenou práci na oddělení spokojeny

Topics: močová inkontinence, absorpční pomůcky, permanentní močové katétry, ošetřovatelská péče, urinary incontinence, absorbent aids, permanent urinary catheters, nursing care
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/53619
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/53... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.