Article thumbnail

Device for Driving Style Optimality Level Evaluation

By Michal Absolon

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotky pro vyhodnocování stylu jízdy řidiče pomocí akcelerometru. Teoretická část je věnována akcelerometrům a využití informace z akcelerometru pro posouzení stylu jízdy řidiče. Praktická část obsahuje návrh a vlastní realizaci zařízení a také sérii testování s vyhodnocením stylu jízdy.This bachelor thesis describes the design of the unit for evaluating the driving style using the accelerometer. The theoretical part describes accelerometers and the possibility of using the information from the accelerometer to evaluate driving style. The practical part contains the design and realization of the equipment and also a series of tests with evaluation of driving style.Katedra řízení procesůCílem práce byl návrh a konstrukce jednotky snímající trojosé změny rychlosti vozidla pomocí akcelerometru. Cíl práce byl splněn v rozsahu definovaném zadáním. Práce je napsána přehledně a logicky členěna. Autor práce vysvětlil připomínky členů komise

Topics: akcelerometr, mikrokontrolér, accelerometer, microcontroller
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/53576
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/53... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.