Article thumbnail

Models of multicriteria decision analysis

By Simona Suchánková

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky vícektriteriální rozhodovací analýzy. V první části je zpracován úvod do rozhodovací analýzy, včetně vysvětlení základních pojmů. V druhé části jsou představeny jednotlivé modely vícekriteriální rozhodovací analýzy. V poslední část je provedena aplikace dvou modelů na konkrétní příklady.This thesis is focused on explaining the issue of multi-criteria decision analysis. The first part contains an introduction to decision analysis, including explanation of basic concepts. In the second part are presented the various models of multi-criteria decision analysis. In the last part the two models are applicated to specific examples.Ústav systémového inženýrství a informatikyStudentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce na téma Modely vícekriteriální rozhodovací analýzy. Komise položila následující otázky: V práci v tabulce 22 je uvedeno v záhlaví sloupce maxij ? v textu práce není vysvětlení ? vysvětlete. Na straně 37 autorka uvádí hodnoty RI. Je možné dohledat RI např. pro matici o rozměrech 17 x 17? Jak chápete rozdíl mezi MCDA a Multiple Criteria Decision Making? Co bylo cílem práce? Co říká index konzistence v práci? Jde o rozhodování za rizika nebo za jistoty? Studentka na otázky reagovala pohotově. Komise měla k práci několik formálních výtek

Topics: vícekriteriální rozhodování, modely, analýzy, kritéria, alternativy, riziko, nejistoty, multi-criteria decision making, models, analysis, criteria, alternatives, risk, uncertainty
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/53564
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/53... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.