Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vad värderas som viktig kunskap på yrkesorienterade program?

By Louise Serna and Helene Johansson

Abstract

Med den nya reformen Lgy 11 har man gjort stora förändringar i gymnasieskolan som framför allt påverkar de yrkeorienterade programmen. Man vill stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet och ambitionen är att eleverna ska vara anställningsbara efter avslutade studier. Vad innebär då dessa förändringar för eleverna på de yrkesorienterade programmen? Vad innebär övergången för skolans samhälleliga roll i att fostra såväl arbetskraft som samhällsmedborgare? Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka förskjutningar det skett i Lpf 94 och Lgy 11avseende vad man värderar som viktig kunskap på de yrkesorienterade programmen. Detta undersöks genom en textanalys av centrala styrdokument i Lpf 94 och Lgy 11 som reglerar innehållet i utbildningarna. Under analyser använde vi oss av två teoretiska begrepp, utförarkompetens och utvecklingskompetens för att få en uppfattning av vilka förskjutningar som skett i vad som värderas som viktig kunskap på yrkesprogrammen. Därigenom vill vi kunna få svara på vår huvudfråga: Vilka förskjutningar som skett i Lgy 11och Lpf 94 avseende vad som värderas som viktig kunskap på de yrkesorienterade programmen? Analysen visar att det som värderas som viktig kunskap i Lgy 11 är yrkeskunskapen, till skillnad från tidigare i Lpf 94 då även den mer allmänbildande kunskapen värderades. Detta syns bland annat genom att eleverna på de yrkesorienterade programmen nu läser mindre gymnasiegemensamma ämnen än tidigare, till fördel för de yrkesorienterade ämnena. Detta resulterar i att eleverna får mindre av samhälleliga ämnen såsom samhällskunskap och svenska, ämnen som förbereder eleverna till ett liv som samhällsmedborgare. Att förändringar får konsekvenser för lärares arbete är därmed uppenbart. I uppsatsen har vi fokuserat på frågan om vad som värderas som viktig kunskap. Detta är en didaktisk fråga som vi menar att en professionell lärare måste ställa sig. Vad är det för kunskaper vi skall försöka lära våra elever

Topics: Lgy 11, Lpf 94, styrdokument, kunskap, utförarkomp
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33811

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.