Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

När det matematiska språket behöver lockas fram igen

By Helena Berntsson

Abstract

Syftet är att undersöka om ett fokus på kommunikation och resonemang kring matematik genom Veckouppgifter kan öka elevers måluppfyllelse. Veckouppgiften är ett problem eller annan matematisk uppgift som eleven löser hemma gärna med hjälp av någon vuxen eller annan person som hjälp. Veckouppgiften lämnas in och bedöms av läraren mot förmågorna i Lgr-11. Bedömningarna presenteras i försöksklassen och ligger till grund för en diskussion i klassen kring att: 1. Lösningar kan se olika ut men ha samma lösningskvalitet vid bedömning. 2. Uppgifter kan lösas med olika strategier men har samma kvalitet vid bedömning. Diskussionen visade sig svår att få kontinuitet i, men eleverna lyssnade eftertänksamt på samtliga visningar av hur valda delar av klasskamraternas uppgifter skulle ha bedömts i skarpt läge. Betygsmedelvärdet som bland annat använts som referens mot klasser som inte arbetat med Veckouppgifter men haft all annan undervisning och bedömning upplagd på samma sätt har ökat mer i försöksklassen än i de två referensklasserna. Det är osäkert om det är Veckouppgifternas förtjänst eller möjligen en engagerad lärare som påverkat eleverna till ökad förmåga att kommunicera matematiska förmågor

Topics: kommunicera, resonera matematik, veckouppgifter, bedömning, måluppfyllelse
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32754

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.