Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The structured communication for patient safety

By Ewa Kjörk and Marita Rosenberg

Abstract

Ineffektiv muntlig och skriftlig kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till majoriteten av alla missöden och skador som drabbar patienten i hälso- och sjukvården. När en patient drabbas av en vårdskada innebär det ett ökat, istället för lindrat lidande, ett vårdlidande. Med avsikt att minska tillbud/vårdskador relaterade till bristande kommunikation införs en strukturerad kommunikationsmodell, SBAR, inom hälso- och sjukvården i Sverige. Det fanns därför anledning att undersöka det vetenskapliga underlaget för att införa denna modell. En litteraturstudie genomfördes där nio artiklar granskades med syftet att dels undersöka vilka strukturerade kommunikationsmodeller som finns beskrivna i litteraturen och dels hur dessa har utvärderats i samband med överlämning av patienter mellan personal och enheter inom hälso- och sjukvården. Åtta olika strukturerade kommunikationsmodeller som var relativt jämförbara beskrevs. Modellerna hade testats i olika överlämnings- och simuleringssituationer. Endast en studie undersökte kommunikationsmodellens effekt på tillbud/ vårdskador, det vill säga patientsäkerheten Utvärderingarna av de olika modellerna visade att kommunikationen kvalitetsäkrades, ingen relevant information utelämnades vid överlämning. Om denna effekt även innebär en förbättrad patientsäkerhet med minskat antal vårdskador återstår att mäta

Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32125

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.