Location of Repository

”We carry their hope” En kvalitativ studie om återhämtningsarbete inom psykiatrin i Australien

By Susanne Schjetne

Abstract

Syftet för studien är att utifrån ett återhämtningsperspektiv ta reda på hur personal inom psykiatrin i Australien jobbar för att möjliggöra en återhämtning hos klienten samt vilka krav detta ställer på personalen. Till detta har formulerats fyra stycken frågeställningar som lyder; 1) Vad lägger personalen själv i begreppet återhämtning? 2) Hur ser personalen på återhämtningens möjligheter och begränsningar för klienten? 3) Vilka möjligheter och begränsningar ser personalen med deras egen del i återhämtningsprocessen? 4) Hur ser personalen på professionella gränser? Studien har utförts i Sydney, Australien där fem stycken professionella har intervjuats som samtliga jobbar inom en organisation med ett tydligt återhämtningsfokus för klienter med svåra psykiska sjukdomar. Resultatet visar att personalen ser stora möjligheter med återhämtningsprocessen, både för klientens liv samt den professionella yrkesrollen. Samtidigt visar resultatet att personalens syn på professionella gränser är mycket genomtänkt och tydlig, inte lika komplex som forskning på området tidigare har beskrivit. Studien har lett fram till en definition av återhämtning som lyder: en självstyrd, ständigt pågående, individuell process för samtliga människor där ett meningsfullt, tillfredsställande liv är i fokus och hoppet är avgörande. Den professionelles roll beskrivs vara att bidra med stöttning, vägledning, motivering, kunskap och framförallt hopp. Genom detta jobbar den professionelle för att klienten själv ska leda och driva sin egen återhämtningsprocess

Topics: Återhämtning, Psykisk ohälsa, Hopp, Australien, Professionella
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31470

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.