Location of Repository

En kvalitativ studie kring förutsättningar för ett promotivt arbete inom kost och hälsa

By Therese Eklöf and Karin Ståhl

Abstract

Arbetsplatsernas ständiga utveckling och förändring har lett fram till ökade psykosociala krav från de anställda som företaget måste bemöta. Ska man bedriva ett hälsofrämjande arbete bör hänsyn tas till hur kulturen ser ut på arbetsplatsen. Samlade värderingar och verklighetsuppfattningar kring hälsa skapas när individer samverkar med varandra och omvärlden, detta kallar vi “hälsokultur”. Syftet med studien är att beskriva hur hälsokulturen ser ut på ett företag och vilka möjligheter och resurser som finns på företaget för att utveckla denna. Kvalitativa intervjuer genomfördes med nio stycken medarbetare på Pon Equipment och Pon Power. Detta företag har som vision att bli Sveriges mest hälsosamma företag år 2015. Av resultatet framkom att de delar företaget behöver förbättra för att öka förutsättningarna att nå sitt mål är strategier för motivation, kommunikation mellan chef/ledning och medarbetare, stödjande miljö inom kost, stöd från närmsta chef och att ta hänsyn till arbetsvillkor vid hälsosatsningar. Delarna som fungerar väl på företaget är interpersonell kommunikation, delaktighet i arbetsfrågor, meningsfullhet, balans mellan kompetens och resurser och åtgärder för fysisk aktivitet. Pon Equipment och Pon Power är ett företag som i dagsläget arbetar aktivitet med hälsofrämjande frågor. Förhoppningen med denna studie är att generera ytterligare insikt och verktyg till deras fortsatta arbete

Topics: Hälsokultur, kost, hälsopromotion, hälsofrämjande ledarskap, stödjande miljö
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/30741
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2077/307... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.