Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

NetPaint - Androidapplikation för att måla tillsammans

By Markus Aronsson, Erik Bogren, Sebastian Pukki, Andreas Berggren, Thomas Mattsson and Emma Bogren

Abstract

Det här projektet har gått ut på att ta fram en applikation för Android där en eller era spelare kan måla ihop. Projektets huvudsakliga utmaningar har varit att skapa en interaktiv rityta och trådlös kommunikation mellan Androidtelefoner. Utmaningen med skapandet av ritytan låg i att modellera och abstrahera elementen kopplade till ritrörelser samt metoderna för åtkomst till dessa, så att verktygen kopplade till utmålning kunde integreras. Det alåg även ritytan att skapa och hantera nätverksmeddelanden under en flerspelar-session, för att upprätthålla en identisk bild över alla Androidtelefoner som m alar tillsammans. Svårigheterna med kommunikationen mellan Androidtelefonerna var att få trådlös kommunikation via antingen TCP/IP- eller Bluetoothprotokollet och att få de meddelanden som skickas mellan telefonerna att synkroniseras utan några fel. Ett annat moment innefattade att designa ett användargränssnitt med ett tema kopplat till applikationens syfte och som var så användarvänligt som möjligt. Gruppen har arbetat i två mindre delgrupper för att kunna nå resultat snabbare, detta eftersom projektet har haft tre omfattande arbetsområden: användargränsnitt, rityta samt nätverkskommunikation. Resultatet är en applikation som när alla de huvudsakliga mål som var uppsatta av gruppen då projektet började

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/30086

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.