Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Välkommen till verkligheten -om självbild, samspel och delaktighet i grundskolan

By åsa vildblomma

Abstract

Sammanfattning: Syftet med studien är att utforska hur elever som inte nått grundskolans mål för gymnasiebehörighet har upplevt sin skolgång och hur de upplever att skolan har påverkat deras självbild samt vilka möjligheter de har haft för delaktighet och samspel med andra. Metoden har varit kvalitativa intervjuer och deltagande observationer där två elever på ett LVU-hem har särskilt studerats. Resultatet visar att skolan har påverkat elevernas självbild negativt och att de har haft små möjligheter till samspel med andra eller att delta i olika beslut som gäller dem.

Topics: självbild, samspel, delaktighet
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29955

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.