Location of Repository

Lärares syn på handdockans potentioal i undervisningen

By Elida Johansson and Emelie Andersson

Abstract

Sammanfattning Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning och med hjälp av intervju reda på hur lärare i skola och förskola använder handdockan i undervisningen, och hur lärarna ser på dess potential i utvecklingen av kommunikation och samspel. Vi har undersökt: – På vilket sätt används handdockan i undervisningen? – Hur upplever läraren att användningen av handdockan utvecklar kommunikation och samspel? – Hur upplever läraren att användningen av handdockan påverkar verksamheten? – Hur upplever läraren handdockan som redskap i undervisningen? Studien är uppdelad i tre delar. Variation och mångfald ger svar på vilket sätt handdockan används i undervisningen, Kreativ undervisning presenterar hur verksamheten påverkas av handdockans användning och Positiv medhjälpare visar på hur läraren upplever handdockan som redskap i undervisningen. Studien visar att lärarna som använder handdockan tycker att den är ett fungerande redskap som påverkar verksamheten på ett positivt sätt. Lärarna använder sig av handdockan på flera olika sätt. De menar att den bland annat bidrar till ökad kommunikationsutveckling och samspel Studien kan bidra till att sprida ett intresse att ta reda på mer om handdockan och dess potential. Vi hoppas att studien medverkar till att öppna upp för ett intresse att prova nya undervisningsmetoder och pedagogiska redskap. Studien ska ge en bild av hur man kan använda handdockan i undervisningen

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29906

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.