Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Elevinflytande på en skola i Västra Götalands län.

By Hayat Hayek

Abstract

Elevinflytande är varje elevs rättighet och det kan påverka elevernas studier på olika sätt. Syftet med den här studien var att ta reda på hur elevinflytandet är på det naturvetenskapliga programmet, Da- Vinci, på en gymnasieskola i Västra Götalands län. För att finna svaret användes en enkätstudie ur en kvantitativ metod. Det var 48 elever som svarade fullständigt på 17 enkätfrågor, både öppna och stängda frågor. Svaren visar att elever generellt är mycket positiva till elevinflytande och att de gärna ser att lärarna ökar deras inflytande i undervisningen. Elevinflytande får eleverna att känna sig mer delaktiga i sin undervisning och de vill då göra bättre i från sig. Vägen dit är lång om inte båda parter, lärare och elever, samarbetar och för olika diskussioner med varandra kring exempelvis undervisningen. Studien visar att lärarna bör våga lägga över ett visst ansvar på eleverna och se det positiva med elevinflytande, att de lär sig att ta ansvar. Skolan ska förbereda eleverna inför ett liv utanför skolan.

Topics: Elevinflytande, inflytande, gymnasieskolan i Västr
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29815

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.