Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Huvudräkningens roll i den svenska skolmatematikens historia

By Maria Zakrisson Andersson

Abstract

Sammanfattning Skolmatematikens historia är i stor utsträckning okänd, endast några få beskrivningar finns. Syftet med den här studien är att undersöka hur huvudräkning har använts genom historiens gång. Huvudräkning har genom den svenska historiens lopp genomgått olika skeden. Det som undersöks är: Vilken plats hade huvudräknandet inom vart och ett av dessa skeden? Denna fråga besvaras genom en beskrivande kvalitativ litteraturstudie där främst material från Skolmatematiskt arkiv innefattande perioden 1880 till 1973, metodhandledningar och läroplaner från 1955 fram till idag samt avhandlingar om huvudräkning utanför Skolmatematiskt arkiv. Resultaten av litteraturstudien presenteras som huvudräkningens historia från 1880 till idag. Huvudräkningens historia kan ge oss möjlighet att fördjupa och nyansera dagens diskussion om huvudräkning i skolan och pekar på dess möjligheter inom läraryrket idag. Ett argument för att använda sig mer av huvudräkning i skolan kan vara att bättre rusta eleverna för vardags- livets beräkningar än vad som sker idag

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29753

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.