Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Makt eller vanmakt? En kvalitativ studie om hur elever i årskurs nio upplever relationen till sina lärare ur ett maktperspektiv.

By Emma Stenmark

Abstract

Syftet och huvudfrågan till denna studie är att undersöka hur elever i årskurs nio upplever sin relation till sina lärare ur ett maktperspektiv. Det som ligger till grund för studien är samtalsintervjuer med sexton elever i årskurs nio. Materialet från dessa intervjuer har spelats in och transkriberats. Resultat från studien visar på en variation av upplevelser kring hur elever ser på sin relation till sina lärare ur ett maktperspektiv. De olika variationerna presenteras som fem rolluppfattningar. För läraryrket betyder studien en inblick i elevers upplevelser gällande relationen till sina lärare sett ur ett maktperspektiv

Topics: Elev, lärare, makt, högstadieskola, frontlinjebyrå
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28228

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.