Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hur kan en blogg hjälpa informationsfördelningen i ett företag?

By Emelie Victorin Richter

Abstract

Att mailservern blir överbelastat är ett stående problem hos företag. De anställda rensar sällan sina mailinkorgar som växer för varje dag. E-mail är den vanligaste interna kommunikationsmedlet som används för att skicka mail till kunder, skicka information till sina anställda men även till att fråga arbetskamraten om vart de ska äta lunch eller liknande som inte alls är arbetsrelaterat. Denna studie kommer att handla om hur man kan använda en blogg som en informationsfördelning inom ett företag, hur en blogg kan tillfredställa de behov av information som finns samt även titta på det intranät företaget använder sig utav och se vilka brister som finns. Studien har bland annat baserats på intervjuer som gjordes på utvalda anställda i ett företag. Baserat på svaren har det gett en översikt över vilken information som saknas i dagens läge i företaget trots det intranät som företaget använder sig utav. Resultatet visade även vilken information de anställda skulle vilja ta del mer utav. Utifrån det materialet har en blogg skapats för att fylla de funktioner som de anställda ansåg saknades. Studiens resultat bevisade att företagsbloggen hjälpte informationsfördelningen och delvis täckte de behov som fanns av information i företaget, den kompletterade även delvis det intranät som företaget använde sig utav

Topics: Blogg, Företagsblogg, Informationsfördelning
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26687

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.